Phân Loại Hạt Điều

Các loại hạt điều được phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế dựa vào 3 tiêu chí chính: Hình dạng hạt nguyên hay bể vỡ, kích thước và màu sắc, từ đó mới phân chia thành nhiều loại với các kí hiệu quy ước khác nhau

Mô tả

Viết tắt

1. Trắng

W

2. Vàng

S

3. Vàng sém

SS

4. Nám nhạt

LB

5. Nám

B

6. Nám đậm

DB

7. Vỡ ngang

B

8. Vỡ ngang nám

BB

9. Vỡ dọc

S

10. Mảnh nhân lớn

LP

11. Mảnh nhân nhỏ

SP

12. Mảnh vụn

B-B


Các loại hạt điều theo kích cỡ:
– Hạt điều loại W180 : Cỡ Vua , từ 170 đến 180 hạt.
– Hạt điều loại W210 : Cỡ Lớn , 200 – 210 hạt.
– Hạt điều loại W240 : Cỡ lớn vừa 220 – 240 hạt.
– Hạt điều loại W320 : Cỡ vừa (cỡ trung) 300 – 320 hạt.
– Hạt điều loại W450 : Cỡ nhỏ vừa 400 – 450 hạt.
– Hạt điều loại W500 : Cỡ nhỏ 450 – 500 hạt.
* Mức độ hạt điều bị bể vỡ sau khi rang, phân loại hạt điều bể vỡ theo kí hiệu sau:
– W (Nguyên hạt)
– S (Tách 2 nửa)
– B (Vỡ đôi)
– P (Mảnh vỡ)
– LWP (Mảnh vỡ lớn)
– SWP (Mảnh vỡ nhỏ)
– BB (Vỡ vụn)