Công ty Sơn Thành Với thế mạnh từ các hạt điều chủ yếu sau

1.Hạt Điều Nguyên trắng ww210 ww240 ww320 ww450.

Hạt điều nguyên trắng của công ty Sơn Thành có nhân hạt điều có màu sắc đồng nhất, có thể có trắng, vàng nhạt, ngà nhạt, không có lốm đốm đen hoặc nâu. Kích thước các loại từ 200 – 450 hạt/LBS . Hạt Điều đạt theo tiêu chuẩn AFI Chất lượng .

2. Hạt Điều Nguyên Vàng SW240 :

Hạt điều nguyên vàng của công ty Sơn Thành có nhân hạt điều có màu sắc đồng nhất, có thể có vàng cháy xém, nâu nhạt , xám tro . Kích thước các loại từ 220 – 240 hạt/LBS . Hạt Điều đạt theo tiêu chuẩn AFI Chất lượng .


và còn rất nhiều sản phẩm khác đều đạt chuẩn chất lượng quốc tế LP( large peices ),  SP (small pieces )  , SB ( Scorched Butt ) …