Hạt Điều Nhân Nguyên Nám Đậm EN

0 out of 5

Phân loại Hạt Điều: DW.
Đặc Điểm: Vàng đậm cháy xém đậm , xanh đậm nâu nhạt,lốm đốm , nhăn hoặc biến màu.
Trạng thái Sản Phẩm:Sản phẩm còn hàng
Liên Hệ Với Chúng Tôi:
Tel: +84 271 3879 517
Fax: +84 271 3884 739
Email: info@sonthanh.net

.

Quy trình Sơ chế sản phẩm Hạt Điều của công ty Sơn Thành luôn đảm bào tuân thủ trong suốt hơn 20 năm hoạt động, luôn đảm bảo vệ sinh an toàn cũng như đưa ra thị trường một sản phẩm tốt nhất.
1 . Tiếp nhận nguyên liệu.
2 . Phơi bảo quản nguyên liệu.
3. Phân loại kích thước hạt điều.
4. Khâu “hấp” hạt điều .
5. Khâu cắt tách hạt điều.
6. Khâu sấy hạt điều.
7. Tách vỏ lụa hạt điều.

Các sản phẩm hạt điều thành phẩm của công ty sơn thành đa đạng chủng loại và phong phú kích thước.