Hạt Điều Nguyên Nám

0 out of 5

Phân loại Hạt Điều: LBW 240.
Size: 220-240 hạt/lbs
Đặc Điểm: Vàng đậm, nâu , xanh lợt , hạt hơi nhăn , lốm đốm nhạt.
Trạng thái Sản Phẩm:Sản phẩm con hàng
Liên Hệ Với Chúng Tôi:
Tel: +84 271 3879 517
Fax: +84 271 3884 739
Email: info@sonthanh.net

.

Quy trình Sơ chế sản phẩm Hạt Điều của công ty Sơn Thành luôn đảm bào tuân thủ trong suốt hơn 20 năm hoạt động, luôn đảm bảo vệ sinh an toàn cũng như đưa ra thị trường một sản phẩm tốt nhất.
1 . Tiếp nhận nguyên liệu.
2 . Phơi bảo quản nguyên liệu.
3. Phân loại kích thước hạt điều.
4. Khâu “hấp” hạt điều .
5. Khâu cắt tách hạt điều.
6. Khâu sấy hạt điều.
7. Tách vỏ lụa hạt điều.

Các sản phẩm hạt điều thành phẩm của công ty sơn thành đa đạng chủng loại và phong phú kích thước.