Hạt Điều Nhân Nguyên Nám Lợt

0 out of 5

Phân loại Hạt Điều: LBW 240.
Size:220-240 hạt/lbs.
Đặc Điểm: Vàng nâu nhạt ,lốm đốm nhạt.
Trạng thái Sản Phẩm:Sản phẩm còn hàng
Liên Hệ Với Chúng Tôi:
Tel: +84 271 3879 517
Fax: +84 271 3884 739
Email: info@sonthanh.net

.

Trong suốt hơn 30 năm hoạt động, công ty Sơn Thành luôn đảm bảo cho quy trình chế biến Hạt Điều đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn  để đưa ra thị trường một sản phẩm tốt nhất.
1 . Tiếp nhận nguyên liệu.
2 . Phơi bảo quản nguyên liệu.
3. Phân loại kích thước hạt điều.
4. Khâu hấp hạt điều .
5. Khâu cắt tách hạt điều.
6. Khâu sấy hạt điều.
7. Tách vỏ lụa hạt điều.

Các sản phẩm hạt điều thành phẩm của công ty sơn thành đa đạng chủng loại và phong phú kích thước.